Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019-2020